Dlaczego aplikacja EMUiA?

Terminy

W imieniu Głównego Geodety Kraju mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne dwudniowe szkolenie pilotażowe z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (aplikacja EMUiA). Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
MIASTO TERMIN DOSTĘPNE MIEJSCA
1. Lubelskie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Lublin
13-14.07.2016
18-19.07.2016
tak
tak
2. Podkarpackie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Rzeszów
11-12.07.2016
27-28.07.2016
tak
tak
3. Małopolskie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Kraków
27-28.06.2016
21-22.07.2016
tak
tak
4. Śląskie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Katowice
28-29.07.2016
tak
5. Wielkopolskie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Poznań
29-30.06.2016
14-15.07.2016
tak
tak
6. Mazowieckie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Warszawa
20-21.07.2016
tak
7. Pomorskie - kliknij aby rozwinąć/zwinąć listę
Gdańsk
25-26.07.2016
tak
Zapraszamy do rejestracji!

Zarejestruj się aby móc wziąć udział w szkoleniu z aplikacji EMUiA

Informujemy, że szkolenia są bezpłatne. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w sprawie zakończenia rekrutacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: emuia@ibit.edu.pl lub pod numerami telefonu 884 323 092, 884 323 094.
Zgłaszam swoje uczestnictwo w bezpłatnym 2 dniowym szkoleniu z aplikacji EMUiA realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
* - Dane obowiązkowe
Wszystkie podane przez Państwa dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 z późniejszymi zmianami) i będą wykorzystywane jedynie do prowadzenia procesu rekrutacji oraz przeprowadzenia szkoleń z aplikacji komputerowej EMUiA.

Do pobrania

Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu należy przedłożyć przed dniem rozpoczęcia szkolenia następujące dokumenty:
Wypełnione dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres: emuia@ibit.edu.pl lub na numer faksu: +48 616 40 37 26. Oryginały dokumentów należy przekazać w dniu rozpoczęcia szkolenia prowadzącemu szkolenie.

Informacja o szkoleniach

Szkolenie jest skierowane do pracowników urzędów gmin zajmujących się w szczególności prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, korzystających lub chcących korzystać z aplikacji EMUiA. Uczestnikami szkolenia mogą być także inni pracownicy urzędów wykorzystujący dane adresowe do realizacji bieżących zadań.
Aplikacja EMUiA jest narzędziem umożliwiającym gminom realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymaganiami prawnymi m.in. ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jest jednym z rejestrów publicznych o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Dane adresowe używane są na szeroką skalę i stanowią integralną część wielu systemów informacyjnych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Szczególne zastosowanie mają w określaniu, przy pomocy globalnych systemów nawigacji satelitarnej, lokalizacji przestrzennej miejsc i zdarzeń - co ma bardzo duży wpływ na efektywność działań prowadzonych podczas różnego rodzaju akcji ratunkowych, zarówno w skali gminy, jak również kraju.
Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów komputerowych w grupach maksymalnie 15-osobowych. Szkolenie odbywać się będzie przez 2 kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku po 7 godzin zegarowych. Koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia oraz pobytu pokrywa Organizator. Szkolenia są finansowane ze środków Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowany personel, znający bardzo dobrze aplikację i posiadający doświadczenie dydaktyczne.
qrcode

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Kontakt

Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
Siedziba biura projektu:
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
Tel: 884 323 092, 884 323 094
Fax: +48 616 40 37 26
Email: emuia@ibit.edu.pl
przewiń do góry ↑